You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sus

Un atelier de două zile, care a avut loc în Viena în 28 și 29 noiembrie, a reunit participanți din cadrul a trei programe regionale – STAREP, EU-REPARIS, și PULSAR – care sprijină practicile de raportare financiară îmbunătățite în sectorul privat și public, în țările membre ale Parteneriatului estic și în țările din Balcanii de Vest. 

STAREP este un program EU4Business privind Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul estic.

Obiectivul principal al atelierului a fost dezbaterea impactului celei de a patra revoluții industriale asupra profesioniștilor din domeniul contabilității, care aduce evoluții dinamice în toate sferele prin utilizarea inteligenței artificiale, a roboticii, a științei datelor și a altor tehnologii digitale. Atelierul a dezbătut și provocările semnificative cu care se confruntă profesioniști din domeniul contabilității, luând în calcul eșecurile continue în materie de raportare financiară, precum cele de la Tesco, Carillion și Petrobas, printre altele. 

Prima zi a atelierului a fost o zi comună pentru comunitățile de practică care se ocupă cu raportarea financiară în sectorul public și privat, făcându-se schimburi de experiență între jurisdicții care se confruntă cu schimbări similare în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor de raportare în sectorul public și privat.

Prezentările și discuțiile privind impactul tehnologiei asupra întreprinderilor, a raportării financiare în sectorul public și privat și a relațiilor cu părțile interesate au fost salutate de către participanți. Întrunirea a explorat beneficiile, precum și riscurile adoptării unor tehnologii noi de către profesioniștii din domeniul contabilității. Participanții au exprimat un consens privind necesitatea de regândire și de adaptare a raportării financiare în sectorul privat și a practicilor de audit la noile provocări și oportunități digitale, în special în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale și a tehnologiei „block chain”.

Dezbaterea privind schimbarea rolului profesioniștilor din domeniul contabilității a oferit participanților mai multe perspective în ceea ce privește evoluția profesiei pentru a face față provocărilor viitoare și a se pregăti pentru viitor.

Exemplele de eșecuri din sectorul privat și public legate de raportarea financiară au fost revizuite pe parcursul atelierului, iar eventualele implicații ale raportării financiare și ale supravegherii auditului au fost dezbătute de către participanți. 

De asemenea, participanții au conlucrat la un studiu de caz privind un exemplu real al unei societăți cu capital de stat și au analizat aspectele de guvernanță, inclusiv monitorizarea financiară, mecanismele de guvernanță corporativă, controalele interne, asumarea răspunderii, transparența și managementul riscurilor fiscale.

În cea de a doua zi a atelierului, participanții din cadrul programelor regionale STAREP și EU-REPARIS au avut oportunitatea să învețe despre experiența delegării anumitor funcții și responsabilități de către organele de supraveghere publică unor organizații profesionale din domeniul contabilității și despre experiența Consiliului de raportare financiară din Regatul Unit în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem de asigurare a calității.

La final, atelierul a prezentat un nou cadru de rezultate al reformei activității de audit și raportare financiară, care măsoară progresul realizat în țările participante la programul STAREP, și a oferit participanților la programele STAREP și EU-REPARIS oportunitatea de a revizui beneficiile unui raport de rezultate, subliniind rezultatele-cheie obținute cu sprijinul Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) al Băncii Mondiale între 2013 și 2018.

Deși multe țări participante la programul STAREP au realizat un progres impresionant prin adoptarea legislației noi în domeniul contabilității și al auditului, punerea în aplicare a acestor legi și capacitățile necesare vor reprezenta provocările următoare.

Programul STAREP din cadrul EU4Business (Consolidarea activității de audit și raportare financiară în țările din Parteneriatul estic) este un program regional finanțat de UE, pus în aplicare de Centrul pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) al Băncii Mondiale pentru Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. STAREP ajută țările participante să își modernizeze cadrele de raportare financiară corporativă și să sporească capacitatea instituțiilor locale de a pune în aplicare aceste cadre în mod eficient. 

CELE MAI RECENTE ȘTIRI
22.03.2021
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 15 milioane de euro băncii ProCredit Bank pentru a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (MIMM) din Moldova.
19.03.2021
Organizațiile de sprijinire a întreprinderilor pot afla mai multe informații disponibile în limba engleză, accesând link-ul.
19.03.2021
Organizațiile de sprijinire a întreprinderilor pot afla mai multe informații disponibile în limba engleză, accesând link-ul.

Cookie-Urile
Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare. Aflați mai multe
Refuz cookie-urile
Accept cookie-urile