You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sus

Chișinău/Luxemburg, 4 iulie 2017

Astăzi la Chișinău a fost lansat un program sprijinit de UE, care permite Băncii Europene de Investiții (BEI) să susțină întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) din Republica Moldova și alte țări, care au semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Scopul DCFTA (Acordul de Liber Schimb Cuprinzător și Aprofundat) Initiative East este de a consolida dezvoltarea economică în țările țintă prin oferirea sprijinului financiar și tehnic întreprinderilor mici și mijlocii.

Grupul BEI și-a unit forțele cu Fondul UE de Investiții în Vecinătate (Neighbourhood Investment Facility (NIF)) pentru a oferi un pachet cuprinzător de instrumente menite să ajute companiile din Republica Moldova, Ucraina și Georgia să beneficieze la maxim din implementarea acordurilor de liber schimb încheiate cu UE, care presupun înlăturarea treptată a barierelor de  comerț și alinierea standardelor la cele ale UE.

Această contribuție din partea UE este o parte componentă a inițiativei mai largi a Comisiei Europene, EU4Business, care aduce laolaltă programele finanțate de UE pentru sprijinirea dezvoltării ÎMM și îmbunătățirea climatului de afaceri în regiunea Parteneriatului Estic.

„Un sector privat bine dezvoltat, reprezentat în special de ÎMM, este crucial pentru creșterea economică și crearea unor noi oportunități de angajare în câmpul muncii în Republica Moldova și pentru diversificarea economiei sale. Astfel, este de o mare importanță atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană, să contribuie la consolidarea sectorului privat și la stimularea competitivității sale. Conferința EU4Business, desfășurată astăzi la Chișinău, a prezentat informații privind oportunitățile oferite de DCFTA Initiative East și InnovFin – Finanțe UE pentru Inovatori, pentru beneficiul companiilor private din Republica Moldova”, a menționat Dario Scannapieco, Vice-președintele BEI responsabil pentru finanțarea ÎMM și întreprinderilor cu capitalizare medie.

Banca UE ajută clienții privați să acceseze finanțare prin băncile intermediare, oferind termene și condiții îmbunătățite de împrumut. Mai mult, prin intermediul instrumentelor de partajare a riscurilor și a serviciilor consultative, aceasta va permite băncilor locale să-și asume mai multe riscuri și să coopteze segmentele sub-deservite ale economiei.

Pe parcursul intervenției sale din timpul conferinței, E.S. Pirkka Tapiola, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a prezentat cu lux de amănunte sprijinul pe care Uniunea Europeană îl oferă astăzi, pe de o parte, sectorului privat din Republica Moldova în contextul DCFTA și, pe de altă parte, inovațiilor și cercetării, și anume declarând următoarele: „Prin intermediul programelor DCFTA Initiative East și InnovFin, BEI va contribui semnificativ la sporirea competitivității economiei Republicii Moldova în context global. Și anume, vor fi țintite finanțarea ÎMM și inovația și cercetarea orientate către rezultate”.

Printre alți vorbitori cheie la conferință a fost și Iurie Cicibaba, Viceministrul Finanțelor al Republicii Moldova, care a declarat: "Întreprinderile mici și mijlocii, în general, și în special lanțurile de valori agroalimentare reprezintă coloana vertebrală a economiei moldovenești și reprezintă o parte semnificativă din PIB-ul nostru, ocuparea forței de muncă și exporturile. Noua inițiativă EU4Business DCFTA East este foarte binevenită, deoarece ne va ajuta în ceea ce privește incluziunea financiară și competitivitatea ".

La eveniment au participat directori executivi, directori financiari și conducerea de vârf a ÎMM-urilor și companiilor mijlocii, precum și intermediarii financiari, consultanții financiari și asociațiile industriale.

Informații generale:

BEI – banca Uniunii Europene – finanțează proiecte în Republica Moldova în baza Mandatului UE pentru acordarea împrumuturilor externe. Mandatul oferă BEI o garanție, acoperită de bugetul UE pentru proiectele din domeniul infrastructurii sociale și economice, în special ÎMM, și din domeniul atenuării și adaptării la efectele schimbării climei.

BEI este o instituție financiară de clasa AAA, bazată pe politici, care acumulează fonduri pe piețele de capital, pentru a transmite creditul în lanț pentru investiții eligibile, care vin să sprijine politicile și prioritățile UE. BEI transmite mai departe avantajele financiare pe care le obține prin beneficii cum ar fi dobânzi atractive și scadențe îndelungate pentru proiectele care se clasează înalt în raport cu obiectivele UE și sunt consecvente cu angajamentul Băncii de a sprijini investițiile solide, sustenabile. Experiența vastă a BEI în finanțarea proiectelor, expertiza sectorială internă și cunoașterea aprofundată a politicilor Europene facilitează identificarea proiectelor care corespund atât priorităților naționale cât și celor ale UE. BEI evaluează proiectele din perspectiva aspectelor tehnice, economice, financiare, de mediu și sociale, precum și a riscurilor de creditare, prevede instrumentele corespunzătoare de atenuare și condiționare, și ajută la structurarea proiectelor în conformitate cu standardele UE. Astfel, BEI activează în calitate de promotor al politicilor UE în afara UE, contribuie la diseminarea celor mai bune practici și facilitează participarea altor finanțatori în proiecte de prioritate pentru UE.

Fondul European de Investiții (FEI) este parte a grupului Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa principală este să sprijine companiile micro, mici și mijlocii din Europa, ajutându-le să acceseze finanțare. FEI creează și dezvoltă instrumente de capital de risc și de creștere, de garanție și micro-finanțare, care sunt orientate în special către acest segment al pieței. În acest rol, FEI facilitează atingerea obiectivelor UE ce țin de sprijinirea inovațiilor, cercetării și dezvoltării, antreprenoriatului, creșterii și angajării în câmpul muncii.

De la începutul anului 2016, toate activitățile UE ce sprijină întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) în țările Parteneriatului Estic au fost plasate sub egida EU4Business.

EU4Business oferă:

  1. Sprijin autorităților naționale, contribuind la schimbarea și îmbunătățirea legilor și actelor normative, consolidând cadrul de reglementare pentru a spori încrederea investitorilor
  1. Sprijin Organizațiilor de susținere a afacerilor (BSO), deoarece organizațiile asociative facilitează dialogul între autorități și mediul de afaceri. EU4Business poate organiza dialoguri publice-private (Dialog Public-Privat), cooperare și crea rețele
  1. Sprijin direct întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM), de exemplu, prin oferirea finanțării, formărilor, coaching-ului și consilierii, și sprijinului și matchmaking-ului în import și export.

Contacte pentru presă:

Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334/mob.: +352 621 459 234
Website: www.eib.org/press – Oficiul de legătură cu presa: +352 4379 21000 – press@eib.org

Urmăriți-ne pe Twitter @eib

 

CELE MAI RECENTE ȘTIRI
md
28.08.2023
BERD acordă băncii Victoriabank din Moldova un împrumut de 5 milioane de euro și sprijin sub formă de granturi de stimulare din partea UE.
am az ge md ua
17.10.2022
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană își sporesc sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Europa de Est, din Caucaz și din sudul și estul regiunii mediteraneene. Aceasta include Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
md
04.10.2022
UE rămâne principala destinație a exporturilor moldovenești. Exporturile din Republica Moldova în Uniunea Europeană au crescut brusc în ultimul an, potrivit statisticilor publicate de Delegația UE în Republica Moldova.

Cookie-Urile
Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare. Aflați mai multe
Refuz cookie-urile
Accept cookie-urile