You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sus
Cea de-a treia reuniune a Adunării Generale a EU4Business a avut loc la 28 iunie 2019 la Bruxelles și a marcat cea de-a 10-a aniversare a inițiativei EU4Business. În cadrul acestui eveniment la nivel înalt, Secretariatul EU4Business a împărtășit rezultatele obținute în decursul ultimului deceniu, precum și progresul realizat în mod specific în 2018. 
 
Adunarea Generală din 2019 a oferit o oportunitate unică pentru 83 de participanți, printre care s-au numărat reprezentanți la nivel înalt din guvernele celor șase țări membre ale Parteneriatului estic, promotori EU4Business și Comisia Europeană, de a-și împărtăși experiențele legate de punerea în aplicare a programelor și proiectelor EU4Business. Participanții au descris legătura dintre asistența EU4Business și nevoile actuale ale IMM-urilor, precum și privind dezvoltările economice recente în regiunea Parteneriatului estic și au relatat povești de succes și lecții învățate. Discuțiile au evidențiat implementarea reușită a inițiativei EU4Business în ultimii 10 ani și totodată au analizat direcția viitoare. După un deceniu de implementare, există multe de învățat și realizări pe baza cărora să se reconfirme statutul EU4Buisiness de inițiativă emblematică a Comisiei Europene.
 
În acest deceniu de la lansarea în 2009, EU4Business a evoluat continuu pentru a se adapta la prioritățile strategice ale UE, precum și pentru a reflecta nevoile sectorului IMM în țările membre ale Parteneriatului estic. Portofoliul actual al EU4Business de 49 de proiecte însumează un angajament al UE de 417 milioane EUR și un buget total pentru EU4Business de peste 3 miliarde EUR. 

 

Prezentarea realizărilor EU4Business

Adunarea a fost deschisă de Nicholas Cendrowicz (DG NEAR), care a subliniat importanța Parteneriatului estic în consolidarea relațiilor între UE și țările vecine din est în decursul ultimului deceniu, precum și obiectivele-cheie ale acestuia, mai precis obiectivele concrete pentru 2020, care au permis măsurarea progresului înregistrat de inițiativă. 
 
Pe parcursul primei sesiuni, conducătorul de echipă EU4Business, Dr. Julia Djarova (EY), a prezentat raportul de jubileu EU4Business, oferind o prezentare succintă a parcursului inițiativei de la începuturile sale în 2009 până în prezent. Realizările EU4Business din ultimii 10 ani vorbesc de la sine, fiind un motiv suficient pentru a felicita inițiativa cu ocazia aniversării a 10 ani. 
Au fost subliniate principalele 10 realizări din ultimii 10 ani ai EU4Business:
1. 49 de proiecte cu o contribuție UE de 417 milioane EUR, care a stimulat un buget total EU4Business de peste 3 miliarde EUR;
2. Peste 85 000 de IMM-uri au fost sprijinite în toate cele șase țări membre ale Parteneriatului estic;
3. Peste 120 000 de împrumuturi au fost acordate unui număr de peste 80 000 de IMM-uri;
4. Aproximativ 2,5 miliarde de EUR în împrumuturi au fost acordate IMM-urilor;
5. În prezent, peste 50 % din împrumuturi sunt în moneda locală;
6. Finanțarea UE acordată Instrumentului ZLSAC este 194,5 milioane EUR, deblocând 2,5 miliarde EUR;
7. Au fost sprijinite peste 250 000 de locuri de muncă în IMM-uri și au fost create 34 000 de locuri noi de muncă prin EU4Business; 
8. Mai mult de 60 milioane EUR au fost alocate către aproximativ 7 250 de IMM-uri conduse de către femei în cadrul programului „Femei în afaceri”;
9. Aproximativ 77 000 de persoane au fost formate și mai mult de 57 000 de persoane au participat la evenimente;
10. 72 de legi noi au fost implementate în toate cele șase țări partenere și au fost redactate încă 137 de proiecte de lege.
 
Dr. Julia Djarova a subliniat faptul că în plus față de aceste 10 realizări principale din ultimul deceniu, s-a produs și un impact indirect care trebuie menționat. Contribuția IMM-urilor atât la PIB cât și la ocuparea forței de muncă a crescut semnificativ, confirmând faptul că EU4Business deschide drumul către un sector IMM sustenabil și favorabil incluziunii, în expansiune în țările partenere. Totodată EU4Business a contribuit semnificativ la un mediu de afaceri ameliorat pentru întreprinderile mici și mijlocii în Parteneriatul estic. În prezent, toate țările din regiune au politici pentru dezvoltarea IMM-urilor și agenții speciale sau organisme de sprijin pentru IMM-uri.
 
Pe parcursul celei de-a doua sesiuni de dimineață, Secretariatul EU4Business a prezentat Raportul anual EU4Business 2019, cu o scurtă trecere în revistă a rezultatelor-cheie obținute în 2018. Analizând rezultatele obținute la nivelul tuturor programelor și proiectelor implementate în 2018, Secretariatul EU4Business a subliniat realizările semnificative ale inițiativei și dinamismul în creștere al acesteia:
 6 024 de IMM-uri au primit împrumuturi de la instituții financiare participante (IFP) și instituții financiare internaționale (IFI) prin intermediul programelor EU4Business susținute.
• Peste 960 de IMM-uri au primit împrumuturi de la instituții financiare participante (IFP) și instituții financiare internaționale (IFI) prin intermediul programelor Instrumentului ZLSAC.
• 4 870 de IMM-uri conduse de femei au primit împrumuturi de la instituții financiare participante (IFP) și instituții financiare internaționale (IFI) prin intermediul programelor EU4Business susținute.
• Valoarea împrumuturilor alocate IMM-urilor de către IFP-uri și IFI-uri însumează peste 315 milioane EUR.
• Valoarea totală a împrumuturilor alocate IMM-urilor prin intermediul programelor Instrumentului ZLSAC însumează aproape 192 milioane EUR.
• Valoarea totală a împrumuturilor/garanțiilor/investițiilor de capital acordate IFP-urilor pentru oferirea mai departe de împrumuturi IMM-urilor în moneda locală a depășit 220 milioane EUR. Împrumuturile acordate în moneda locală reprezintă peste 50 % din împrumuturile acordate în cadrul inițiativei.
• Peste 8 500 de persoane din IMM-uri, IFP-uri și posibilitățile de utilizare avantajoasă în comun (BSO) au fost instruite sau îndrumate și peste 27 000 de persoane au participat la evenimente organizate în cadrul inițiativei EU4Business.
• 290 de femei antreprenoare au beneficiat de formare prin intermediul programelor EU4Business susținute.
• Au fost sprijinite peste 66 000 de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor și s-au creat aproximativ 6 000 de noi locuri de muncă.
• Au fost sprijinite peste 38 000 de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor și s-au creat aproape 2 440 de noi locuri de muncă de Instrumentul ZLSAC din cadrul inițiativei EU4Business.
 
Rezultatele consultării părților interesate, respectiv grupurile de discuții privind IMM-urile și mesele rotunde naționale EU4Business, organizate de Secretariatul EU4Business în primăvara lui 2019, au fost prezentate participanților la Adunarea Generală. Aceste evenimente naționale au dezbătut direcția viitoare a EU4Business și au implicat peste 250 de participanți. Punctele de reper ale discuțiilor au inclus următoarele domenii de sprijin care necesită atenție sporită în viitorul apropiat:
• Accesul pe piața UE al țărilor membre ale Parteneriatului estic necesită mai mult timp de ajustare și mai multe investiții decât s-a anticipat inițial.
• Împrumuturile în moneda locală par să fie cea mai bună soluție pentru a spori accesul IMM-urilor la finanțare.
• Investițiile în crearea unor condiții de acces la finanțare vor rămâne importante, inclusiv concentrarea pe întreprinderile mici.
• Punerea în legătură a instrumentelor financiare și a asistenței tehnice poate să accelereze creșterea IMM-urilor.
• Există o cerere în creștere în ceea ce privește expertiza specifică livrată IMM-urilor de către omologi.
• Este important să aducem mai aproape piața UE pe plan virtual.
• Învățarea de lecții din trecut pentru a maximiza impactul.
• Este esențial să mergem dincolo de capitale.
 

Discuție privind performanța pe 10 ani​

Sesiunea de după-amiază s-a desfășurat sub forma unei discuții moderate privind realizările-cheie ale EU4Business în ultimii 10 ani, unde promotorii și beneficiarii EU4Business au avut oportunitatea de a-și împărtăși experiențele cele mai importante legate de cele patru domenii prioritare în cadrul EU4Business, respectiv îmbunătățirea accesului la finanțare, consolidarea politicilor și a cadrelor de reglementare, perfecționarea bazei de cunoștințe și a competențelor de afaceri și îmbunătățirea accesului pe piețe.
 
Discuția de după-amiază a fost moderată de Binh Adjemian (DG NEAR). Principalii prezentatori din rândul partenerilor de punere în aplicare au fost BERD, BEI, KfW, OCDE, GIZ și ITC. În prezentările lor, acești promotori au împărtășit povești de succes și lecții învățate, precum și sugestii concrete pentru direcția viitoare a inițiativei EU4Business. Discuțiile privind punerea în aplicare a programelor au fost urmate de discuții privind comunicările și gradul de conștientizare privind EU4Business în general.
 
În plus față de cele precizate de promotori, reprezentanții IMM-urilor din regiune și-au exprimat opiniile privind domeniile cele mai de succes ale asistenței UE: a) asigurarea accesului la finanțare pentru IMM-uri și a serviciilor de consultanță aferente; b) sprijinirea unui mediu mai competitiv și atrăgător pentru IMM-uri; c) încurajarea internaționalizări IMM-urilor; și d) consolidarea capacității instituționale și a implementării politicilor legate de IMM-uri. 
 
Concluziile-cheie menționate de majoritatea participanților includ:
 Cu toate că majoritatea programelor incluse în portofoliul EU4Business se concentrează asupra dimensiunii regionale, experiența punerii în aplicare demonstrează că trebuie luate în considerare contextele sociale, economice și politice ale diferitelor țări membre ale Parteneriatului estic. În această privință, proiectele bilaterale oferă, într-adevăr, o abordare mai specifică. 
• Programele pe termen lung, în special din cadrul priorității accesului la finanțare și din cadrul Instrumentului ZLSAC, sunt binevenite. Procesul de dezvoltare a IMM-urilor necesită timp, iar acest lucru este valabil în special pentru IMM-urile care doresc să desfășoare schimburi comerciale cu UE.
• Programele de acces la finanțare prevalează, iar acest lucru reflectă nevoile IMM-urilor în regiune. Calea de urmat în viitor este de a continua oferirea de împrumuturi în moneda locală întrucât acestea au fost puse în aplicare cu succes nu cu mult timp în urmă. Beneficiarii au subliniat valoarea combinării finanțării și a serviciilor de consultanță deoarece experiența demonstrează succesul acestei combinații.
• Se pare că există în continuare potențial pentru instrumente de dezvoltare care se adresează întreprinderilor mai mici, chiar și microîntreprinderilor și start-up-urilor. Pentru a extinde domeniul de aplicare a instrumentelor financiare și a le face disponibile unei game mai mari de IMM-uri, sunt necesare mai multe investiții pentru a consolida sectorul bancar și a aprofunda piața financiară nebancară, sprijinind leasingul, factoringul și finanțarea prin majorarea capitalului propriu.
• S-a subliniat în repetate rânduri importanța asistenței tehnice, a formării și îndrumării, în special pentru IMM-urile inovatoare, cu scopul de a asigura capacități adecvate de absorbție și utilizarea sustenabilă a finanțării și a altor forme de sprijin. Apelarea la omologii din statele membre ale UE în calitate de mentori este apreciată de IMM-urile din țările membre ale Parteneriatului estic.
• EU4Business este deja bine cunoscută în țările membre ale Parteneriatului estic, precum și în restul lumii. Cu toate acestea, accesul reprezintă în continuare o provocare. Activitățile de sporire a gradului de conștientizare și de comunicare desfășurate de toate părțile, Secretariatul EU4Business, promotorii și CE și Delegațiile UE ar trebui să continue.
• De asemenea, lucrările privind monitorizarea realizărilor EU4Business și a impactului ar trebui aprofundate în continuare. 
 
Binh Adjemian (DG NEAR) a încheiat Adunarea Generală subliniind diversele mijloace de comunicare și importanța învățării din exemplele altora, precum și din feedbackul primit de la țările partenere. 
 
Aniversarea EU4Busuiness a reprezentat o ocazie de a reflecta, precum și de a privi spre viitor. Matură și totodată în creștere rapidă, inițiativa EU4Business a devenit una dintre inițiativele emblematice pentru Parteneriatul estic, demonstrând progresul realizat în relațiile dintre UE și Parteneriatul estic în ultimii 10 ani. Totodată, inițiativa are multe ambiții pentru viitor și există încă provocări importante de abordat în contextul în care sectorul IMM-urilor va deveni adevăratul punct de susținere al economiei vecinilor estici ai UE.
CELE MAI RECENTE ȘTIRI
04.03.2021
Comisia Europeană a lansat noul site EU4Business cu informații detaliate despre sprijinul oferit de UE întreprinderilor mici și mijlocii din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
25.02.2021
Raportul publicat astăzi atestă faptul că întreprinderile mici și mijlocii, care au beneficiat de sprijin prin intermediul inițiativei Uniunii Europene EU4Business, au obținut venituri suplimentare de 1,3 miliarde de euro de în 2019.
20.03.2020
Evaluarea va examina costurile și beneficiile „Acordurilor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare ale UE” cu Georgia și Moldova. Acestea fac parte din Acordul de Asociere pe care fiecare țară îl are cu UE.