UE susține IMM-urile prin intermediul a 30+ de proiecte în Moldova

Data de început: 01.01.2024
Data de încheiere: 31.12.2030
md
Scopul proiectului este de a sprijini dezvoltarea sectorului IMM în Republica Moldova. Proiectul va fi sprijinit printr-un grant al Comisiei, cu scopul de a subvenționa o parte din ratele dobânzilor la împrumutul BGK în valoare de 5 milioane euro acordat Republicii Moldova și de a implementa asistența tehnică.
Data de început: 13.12.2023
Data de încheiere: 30.06.2032
md
ua
Principalul obiectiv al proiectului este de a oferi sprijin urgent IMM-urilor afectate de război din Moldova și Ucraina pentru a-și relansa afacerile și pentru a depăși provocările și perturbările cauzate de războiul din Ucraina privind lanțurile de aprovizionare, sectorul energetic și investițiile de capital, precum și pentru a sprijini alinierea la acquis-ul comunitar al UE ca parte a procesului de aderare la UE a acestor două țări.
Data de început: 30.08.2023
Data de încheiere: 30.07.2028
md
Proparco va susține incluziunea financiară responsabilă, abilitarea femeilor, a micilor fermieri și a populației rurale din Moldova prin intermediul O.C.N. MICROINVEST S.R.L. ("Microinvest"), liderul pieței de microfinanțare din țară.
Data de început: 28.04.2023
Data de încheiere: 28.04.2026
md
Obiectivul proiectului ""UE pentru IMM-uri"" este de a contribui la o dezvoltare economică rezilientă, durabilă și favorabilă incluziunii și de a sprijini tranziția ecologică în Republica Moldova.
Data de început: 20.04.2023
Data de încheiere: 31.01.2029
am
az
ge
md
ua
Inițiativa are ca scop stimularea spiritului antreprenorial al femeilor și a implicării generale în afaceri în țările PaE prin îmbunătățirea accesului la serviciile financiare și nefinanciare de dezvoltare a afacerilor.
Data de început: 01.02.2023
Data de încheiere: 23.02.2026
md
Obiectivul general al Proiectului este să sporească siguranța consumatorilor și accesul la alimente sigure, sănătoase și nutritive, sa îmbunătățesca oportunitățile comerciale și sa creeze un mediu de afaceri favorabil IMM-urilor, contribuind astfel la o dezvoltare economică rezilientă, durabilă și incluzivă, precum și deschizând calea către un Pact Verde deplin pentru Republica Moldova.
Data de început: 21.12.2022
Data de încheiere: 21.03.2025
am
az
ge
md
ua
Proiectul regional, comandat de Comisia Europeană (CE) și realizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), are ca scop facilitarea tranziției și promovarea unor modele de creștere economică durabilă și echitabilă în țările Parteneriatului estic (PaE).
Data de început: 01.01.2022
Data de încheiere: 31.12.2025
md
Proiectul "EU4Moldova: Comunități locale", susținut de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Agenția Austriacă de Dezvoltare și ajutorul polonez, are ca scop îmbunătățirea calității vieții și abordarea impactului economic și social al COVID-19 în comunitățile moldovenești alese, promovând reziliența acestora pe termen lung.
Data de început: 01.01.2022
Data de încheiere: 31.12.2025
md
Proiectul împuternicește OSC-urile din Moldova să creeze întreprinderi sociale pentru o creștere durabilă a comunității.
Data de început: 22.12.2021
Data de încheiere: 30.06.2030
am
az
ge
md
ua
Principalul obiectiv al proiectului este de a sprijini IMM-urile și gospodăriile din țările Parteneriatului estic în accesarea finanțării în monedă locală la costuri rezonabile.
Data de început: 01.09.2021
Data de încheiere: 31.08.2024
md
Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Agenția Austriacă de Dezvoltare și "Asistența Poloniei", are ca scop îmbunătățirea calității vieții și abordarea consecințelor economice și sociale ale COVID-19 în comunitățile locale selectate din Republica Moldova, contribuind astfel la reziliența lor pe termen lung.
Data de început: 01.01.2021
Data de încheiere: 30.12.2024
am
az
ge
md
ua
"Primarii pentru creștere economică" (M4EG) este o inițiativă comună a UE și PNUD pentru a sprijini primarii și echipele lor din regiunea Parteneriatului Estic.
Cookie-Urile
Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare. Aflați mai multe
Refuz cookie-urile
Accept cookie-urile