Resurse utile

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) este organul central autorizat să promoveze politica de stat în domeniul economiei și să coordoneze dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Ministerul are misiunea de a asigura creșterea economiei naționale prin optimizarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică și asigurarea competitivității, crearea unui mediu investițional atractiv, contribuirea la acțiunile de demonopolizare a pieței interne și de eliminare a practicilor anticoncurențiale, precum și prin cooperare economică internațională.
...
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) este cea mai mare asociație de business din Moldova, care reunește peste 1100 membri, întreprinderi mari, mici și mijlocii din toate ramurile economiei, cuprinde 10 filiale care acordă asistența necesară companiilor, persoanelor juridice și fizice, de pe întreg teritoriul țării.
...
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) este o instituție publică din subordinea Ministerului Economiei cu misiunea de a susține dezvoltarea mediului antreprenorial autohton, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, prin promovarea culturii antreprenoriale, acordarea asistenței financiare și tehnice pentru companii, emiterea garanțiilor financiare și de stat, precum și asigurarea infrastructurii de suport în afaceri.
...
Asociaţia Businessului European (EBA) este o organizație independentă, nonguvernamentalăcare are drept obiectiv promovarea mediului privat de afaceri dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, contribuind constructiv la îmbunătățirea mediului de afaceri din Moldova, consolidarea capacității, oferirea unui suport profesional și dezvoltarea conduitei de afaceri ținând cont de valorile și practicile europene.
...
Portalul de informații comerciale al Republicii Moldova (M-TIP) este conceput pentru a oferi transparență și predictibilitate reglementărilor și procedurilor comerciale și, în acest sens, îmbunătățind conformarea și reducerea costurilor aferente activităților comerciale externe.
...
AIM este o asociație de afaceri neguvernamentală, bazată pe calitatea de membru. Membrii AIM sunt întreprinderi mici și mijlocii care activează în Republica Moldova. Membrii acesteia lucrează împreună ca aliați prin rețea, resurse, advocacy și alte inițiative pentru a încuraja și proteja dezvoltarea și creșterea prin schimbul de principii comune.
...
AFAM este un ONG creat în anul 2013, are misiunea de a susține creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova.

AFAM promovează afirmarea femeilor antreprenoare și a femeilor în poziții de conducere în calitate de factor important al dezvoltării economice locale şi naţionale prin:

- încurajarea și promovarea femeilor care doresc să lanseze propriile afaceri; susținerea femeilor în dezvoltarea și creșterea propriilor afaceri;
- creșterea numărului de femei în poziții de conducere la diferite niveluri;
- contribuirea la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial favorabil pentru femei.
...
Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, care cuprinde 171 de membri din mediul de afaceri; de la mari investitori străini la întreprinderi mici, care operează pe plan intern și în străinătate. Misiunea sa este de a promova investițiile locale în Moldova și de a lucra cu guvernul Republicii Moldova și liderii de afaceri pentru a promova un climat de afaceri mai favorabil în Moldova.
...
Agenția de Investii a Moldovei este un partener de încredere pentru cooperarea investitorilor locali și din stainatate în proiectele de dezvoltare care se extind la nivel global. Misiunea acesteia este de a implementa politicile economice de stat în domeniile de activitate vizate care vor contribui la creșterea economiei naționale prin stabilirea de parteneriate publice-private.
...
Platforma include informații detaliate despre întreaga gamă de servicii publice care pot fi accesate de toți cetățenii Republicii Moldova, reprezentanți ai comunității de afaceri sau orice persoană interesată.
...
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe.
...
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a fost înființată în 2010 cu scopul de a promova dezvoltarea durabilă a agriculturii Republicii Moldova și de a asigura bunăstarea zonelor rurale ale acesteia. AIPA este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, însărcinată cu gestionarea resurselor financiare pentru sprijinirea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării fondurilor, evaluarea cantitativă și calitativă a impactului măsurilor de sprijinire a fermierilor de către stat.
...
Tekwill este locul unde oamenii se conectează cu idei, resurse, știință și industrie pentru a spori excelența în tehnologia informației.
...
Consiliului i-a fost atribuită misiunea de a facilita dialogul între reprezentanții mediului de afaceri, comunității donatorilor și formatorilor de politici, în vederea dezvoltării unui climat socioeconomic sănătos și a unui mediu de afaceri nediscriminatoriu, transparent și favorabil investițiilor.
...
Rețeaua (RIAM) a fost creată cu suportul financiar și tehnic al Uniunii Europene și reprezintă o platformă de cooperare instituită printr-o înțelegere benevolă a membrilor pentru promovarea rolului Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică și recunoașterea acestora la nivel național și internațional.
...
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) este autoritatea administrativă cu activitate națională responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul de reglementare şi control pentru siguranţa alimentelor şi în domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, al protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare, controlului semincer, calităţii produselor primare, produselor alimentare şi a hranei pentru animale.
...
ARTCOR - Centrul de Dezvoltare a Industriilor Creative este un loc de dezvoltare a mediului industriilor creative din Moldova.
...
Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție publică, organizată printr-un parteneriat public-privat în domeniul implementării de politici în industria vitivinicolă. Scopul ONVV este de a contribui la recunoașterea și promovarea vinului moldovenesc de calitate în străinătate.
...
Moldexpo este un centru expozițional modern, care contribuie la dezvoltarea comerțului internațional, la implementarea proiectelor naționale, la extinderea relațiilor economice dintre țări și la promovarea produselor autohtone prin expoziții și târguri.
...
Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) este autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului Republicii Moldova. ANCD este responsabilă pentru implementarea politicii naționale de cercetare, inovare și dezvoltare, a Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și a altor programe europene și coordonează Oficiul pentru Știință și Tehnologie al Republicii Moldova la Bruxelles (MOST).
...
Startup Moldova este o organizație non-profit, fondată de Asociația Națională ATIC, având ca scop accelerarea creșterii economice a Moldovei și sporirea bunăstării societății sale prin dezvoltarea ecosistemului de start-up-uri și inovații digitale.
...
Instituția Publică Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) (inițial numită Directoratul Liniei de Credit) a fost creată în anul 1995 în cadrul Băncii Naționale a Moldovei în scopul implementării liniei de credit acordate pentru dezvoltarea sectorul privat, finanțate de Banca Mondială. Oficiul are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență.
...
Oficiul Național Erasmus+ în Moldova este organizația care asistă Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA) și autoritățile din Republica Moldova în implementarea Programului Erasmus+. Oficiul Național Erasmus+ reprezintă punctul focal pentru stakeholderii din învățământul superior și profesional tehnic care participă în Programul Erasmus+. Oficiul contribuie la îmbunătățirea conștientizării, vizibilității, relevanței, eficacității și impactului dimensiunii internaționale a Programului Erasmus+.
...
Rețeaua de puncte naționale de contact (NCP) din Republica Moldova este structura principală care oferă îndrumări, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele participării.
...
Programul Transnațional Dunărea este un instrument de finanțare al Cooperării Teritoriale Europene (CTE). Programul de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.
...
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.
...
"Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală" este o Instituție Publică ce are misiunea de a asigura dezvoltarea unor servicii de consiliere agricolă și rurală pentru necesitățile fermierilor, care să le permită accesul ușor la informații tehnico-economice, financiare, manageriale, programe de formare și programe de dezvoltare rurală.
...
Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC întrunește companii din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și are drept scop consolidarea competitivității industriei TIC din Moldova şi promovarea acesteia în calitate de factor cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării.
...
Camera de Comerț și Industrie Moldova-China este o organizație dedicată consolidării relațiilor economice și comerciale dintre Republica Moldova și Republica Populară Chineză.
...
Rețeaua Națională LEADER este asociația ce vine să promoveze abordarea LEADER în Republica Moldova, susținând și reprezentând interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa organizația contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte a proceselor de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, favorizând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.
...
Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct își orientează activitatea spre dezvoltarea sectorului horticol din Republica Moldova și promovarea intereselor membrilor săi. Moldova Fruct reprezintă 180 de întreprinderi moderne care activează în domeniul agricol: producători, procesatori, exportatori de fructe, dar și prestatori de servicii.
...
Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii susține agricultorii din țară care își doresc să valorifice întregul potențial al noii generații de tehnologii și să investească în soluții care vor duce la accelerarea creșterii durabile a productivității agricole.
...
Moldova Innovation Technology Park (MITP) a fost înființat în 2018 reunind în prezent peste 1800 de rezidenți activi, dintre care peste 250 sunt companii cu capital străin originare din peste 40 de țări precum: USA, România, Germania, Marea Britanie, Rusia, Italia, Ucraina, Franța, Olanda. Companiile cu capital străin din MITP activează într-o varietate de sectoare, începând cu dezvoltare software, procesarea datelor, administrarea paginilor web și continuând cu consultanță în IT și design specializat. Datorită mediului propice dezvoltării de afaceri tech în cadrul MITP, rezidenții parcului produc 5% din PIB, iar ponderea exportului de servicii tehnologice este de 90% din cifra totală de afaceri a rezidenților MITP.
...
Asociația Consultanților în Afaceri şi Managemnt din Moldova (ACAM) este o organizație non-guvernamentală care are misiunea de a dezvolta sectorul de consultanță în afaceri şi management din Moldova şi de a promova înalte standarde profesionale şi de etică în domeniu.
...
Cookie-Urile
Acest website folosește cookie-uri pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare. Aflați mai multe
Refuz cookie-urile
Accept cookie-urile