You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Sus
24.07.2019
Cea de-a treia reuniune a Adunării Generale a EU4Business a avut loc la 28 iunie 2019 la Bruxelles și a marcat cea de-a 10-a aniversare a inițiativei EU4Business. În cadrul acestui eveniment la nivel înalt, Secretariatul EU4Business a împărtășit rezultatele obținute în decursul ultimului deceniu, precum și progresul realizat în mod specific în 2018. 
24.05.2019
S-au acordat cinci sute nouăzeci de credite în valoare totală de 92 de milioane EUR în Georgia, Republica Moldova și Ucraina, în cadrul mecanismului de garantare al inițiativei ZLSAC Est a Băncii Europene de Investiții, care beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul inițiativei EU4Business.
20.04.2019
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană acordă o finanțare nouă de 10 milioane EUR pentru Moldova-Agroindbank (MAIB) și Victoriabank în urma măsurilor luate de principalii creditori ai Republicii Moldova pentru a garanta transparența drepturilor de proprietate și a restabili guvernanța corporativă.
16.04.2019
La Chișinău au avut loc două reuniuni în sprijinul dezvoltării IMM-urilor în Republica Moldova, organizate de OCDE în cadrul proiectului finanțat de UE, „EU4Business: De la politici la acțiune”. 
09.04.2019
Fondul european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a anunțat extinderea structurii sale cu scopul de a promova împrumuturile în monedele naționale.